KAKO RADIMO

Naš radni proces se obavlja u tri glavne faze: prikupljanje istrošenih pneumatika, reciklaža pneumatika i proizvodnja granulata i isporuka gotovih proizvoda.

01

OTKUP GUMA

Otpadne autogume prikupljamo i od pravnih i od fizičkih lica, uz dobre uslove otkupa. Mesto otkupa vašeg gumenog otpada je naša fabrika u Dimitrovgradu i na skladistima u Nišu i Beogradu. Prilikom otkupa od pravnih lica sklapamo ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i pravimo dokument o kretanju otpada u skladu sa zakonskom procedurom.

02

PROIZVODNJA

Naš proizvodni proces zasniva se na mehaničkom drobljenju pneumatika.

Materijal se drobi pri sobnoj temperaturi i nije potrebno dodatno hlađenje za njegovo stvrdnjavanje. Visoka temperatura trenja, do koje se reciklirani materijal zagreva, se postiže trenjem u mlinu.

03

ISPORUKA

Gotove proizvode isporučujemo u fabrici ili na vašu adresu, prema dogovoru.

Posedujemo više teretnih vozila za transport otpadnih guma te u zavisnosti od količine, postoji mogućnost da mi transportujemo i gotove proizvode do vas.

GALERIJA