OTPADNI ČELIK

Prilikom reciklaže istrošenih automobilskih pneumatika oko 30% dobijenih sirovina otpada na čeličnu žicu.

Naša čelična žica spada u otpadne žica I kategorije i čistoće je do 98%.

GALERIJA PROIZVODA