OTPADNI TEKSTIL

Prilikom reciklaže istrošenih automobilskih pneumatika oko 5% dobijenih sirovina otpada na tekstil.

GALERIJA PROIZVODA