Close

Pera Perić

Direktor

Neiscrpni izvor energije, glavni pokretač i organizator aktivnosti, čovek sa velikim iskustvom u pripremi i realizaciji razvojnih strategija, programa i projekata.