Close

Sima Simić

Izvršni direktor

Fantastičan organizator, racionalan i posvećen, čovek sa velikim profesionalnim iskustvom koje nesebično stavlja u službu firme.